Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Spelling van de Werkwoordsvormen

9 1.2.2 Spelling persoonsvorm tegenwoordige tijd (nu) (officieel onvoltooid tegenwoordige tijd, afgekort ovt) Kijk voor de spelling van de persoonsvorm in de tegenwoordige tijd naar het schema hieronder. Spelling persoonsvorm tegenwoordige tijd stam van het werkwoord is de vorm die je krijgt als je het werkwoord in de tegenwoordige tijd vervoegt met 'ik'.) opdracht 4 Maak de persoonsvorm tegenwoordige tijd van het hele werkwoord dat tussen haakjes staat. Denk aan de stam. Gebruik het schema hierboven. 1. Ik …………………………………...…die platte laptops erg mooi. (vinden) 2. Hij ………………………………….…dat mailtje later wel een keer.( beantwoorden) 3. Jij …………………………………..…….toch niet dat je met dit telefoontje beelden kunt projecteren op een muur? (geloven) 4. 5. 6. Zie volledige versie 7. 8. 9. 10. Kijk de antwoorden na met het antwoordenblad hele werkwoord regel vinden ik vind alleen stam enkelvoud je/ jij/ u vindt stam + t vind jij/je ! stam hij/zij/het vindt stam + t wij vinden hele werkwoord meervoud jullie vinden hele werkwoord zij vinden hele werkwoord DE PERSOONSVORM SPELLEN

Pages Overview