Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Spelling van de Werkwoordsvormen

7 opdracht 3 Kijk naar onderstaande zinnen en onderstreep de persoonsvormen. 1. De persoonsvorm kun je veranderen van tijd. 2. De trein die naar Brussel ging, had vertraging omdat er wissels bevroren waren. 3. Omdat de buren op vakantie zijn, verzorgt mijn moeder hun planten en huisdieren. 4. Ik denk dat de arts de praktijk verbouwt omdat er geen goede wachtkamer is. 5. De persoonsvorm is ‘getrouwd’ met het onderwerp: verandert de een van enkelvoud naar meervoud, dan verandert de ander mee. Kijk de antwoorden na met het antwoordenblad. EXTRA 3A Zie volledige versie Misschien vergeten? Hoe vind je het onderwerp van de zin? DE PERSOONSVORM HERKENNEN Zie volledige versie controle Als je het onderwerp van enkelvoud naar meervoud verandert, dan verandert de persoonsvorm ook. De jongen koopt een cartridge. De jongens kopen een cartridge.

Pages Overview