Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Spelling van de Werkwoordsvormen

6 opdracht 1 Een persoonsvorm kun je dus in een andere tijd zetten en heeft een relatie met het onderwerp. Kijk eens naar onderstaande zin. onderwerp werkwoord werkwoord De huizen worden verbouwd. Welk werkwoord is in deze zin de persoonsvorm en waarom? Geef twee redenen. opdracht 2 Misschien lukt het om antwoord te geven op de vragen zonder de theorie uit het kader te lezen. Kijk eens naar de voorbeeldzinnen hieronder. De persoonsvorm is steeds vetgedrukt en het onderwerp schuingedrukt. a. Vanavond moet ik mijn telefoon opladen. b. De dieren worden goed verzorgd. c. Ik geloof, dat ik mijn accu over een uurtje moet opladen. d. Ik hoop, dat mijn buurvrouw de planten goed verzorgt als ik op vakantie ben. 1.Kunnen er meerdere persoonsvormen in één zin voorkomen? ja / nee 2. Zie volledige versie waar / niet waar 3. Zie volledige versie waar/ niet waar Meer dan één persoonsvorm in de samengestelde zin De enkelvoudige zin heeft één persoonsvorm. Onderwerp en persoonsvorm staan naast elkaar. De persoonsvorm staat meestal op de tweede plaats in de zin. De zangeres heeft in het buitenland veel succes. De samengestelde zin Er staan verschillende persoonsvormen in een samengestelde zin! In de samengestelde zin staan het onderwerp en de persoonsvorm soms ver uit elkaar. Zie voor de hele tekst de volledige versie DE PERSOONSVORM HERKENNEN

Pages Overview