Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Spelling van de Werkwoordsvormen

5 1 DE PERSOONSVORM 1.1 De persoonsvorm herkennen Kijk naar het schuingedrukte werkwoord in onderstaande zinnen. 1. De dj verzorgt vanavond de muziek. 2. De dj heeft vanavond de muziek verzorgd. In zin een is ‘verzorgt’ een persoonsvorm. in zin twee is ´verzorgd’ een voltooid deelwoord. De persoonsvorm en het voltooid deelwoord zijn verschillende werkwoordsvormen. Het is belangrijk dat je weet met welke werkwoordsvorm je te maken hebt, want zoals je ziet heeft dit invloed op de spelling: in zin een eindigt het werkwoord op een t, in zin twee op een d. Als je weet waar je een persoonsvorm en een voltooid deelwoord aan kunt herkennen, dan ben je al een heel eind op weg naar een goede spelling! We kijken nu eerst naar de kenmerken van een persoonsvorm. kenmerken van een persoonsvorm 1. De persoonsvorm (pv) is het werkwoord dat je in een andere tijd kunt zetten. Wij luisteren naar de zangeres. → Wij luisterden naar de zangers. Zij heeft een lekkere pizza gegeten. → Zij had een lekkere pizza gegeten. 2. Relatie onderwerp (ond) persoonsvorm (pv) Staat het onderwerp in het enkelvoud, dan staat de persoonsvorm ook in het enkelvoud. (ond) (pv) De leerling heeft een computercursus gevolgd. Staat het onderwerp in het meervoud, dan staat de persoonsvorm ook in het meervoud. (ond) (pv) De leerlingen hebben een computercursus gevolgd. Het onderwerp en de persoonsvorm vormen dus een eenheid. onderwerp persoonsvorm relatie onderwerp en persoonsvorm DE PERSOONSVORM HERKENNEN

Pages Overview