Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Spelling van de Werkwoordsvormen

3 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 1. De persoonsvorm 1.1 De persoonsvorm herkennen 5 1.2 Spelling van de persoonsvorm 1.2.1 De stam van het werkwoord 8 1.2.2 Schema spelling persoonsvorm tegenwoordige tijd (o.t.t.) 9 1.2.3 Schema spelling persoonsvorm verleden tijd (o.v.t.) 13 2. Het voltooid deelwoord en het tegenwoordig deelwoord 2.1 Het voltooid deelwoord herkennen 18 2.2 Spelling van het voltooid deelwoord 20 2.3 Het tegenwoordig deelwoord 23 2.4 Engelse werkwoorden in het Nederlands 24 3. Het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord 3.1 Het voltooid deelwoord bijvoeglijk gebruikt herkennen 26 3.2 Spelling van het voltooid deelwoord bijvoeglijk gebruikt 27 Antwoordbladen 29 De volledige versie kunt u bestellen door het contactformulier in te vullen op deze site. Kijk voor prijzen en andere bestelgegevens op bladzijde 27 van deze beknopte versie.

Pages Overview