Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Spelling van de Werkwoordsvormen

27 Module Werkwoordspelling Waarom? De werkwoordspelling wordt op de lagere school uitgelegd, maar vaak ontbreken er op latere leeftijd toch stukjes informatie, waardoor het lastig blijft om de werkwoorden goed te spellen. Je kent wel wat trucjes of een paar regels, maar hoe het nou precies in elkaar zit??? Jongeren én volwassenen worstelen vaak nog met de d’s en t’s en dat kan een onzeker gevoel geven. Het goed beheersen van de werkwoordspelling is belangrijk voor studenten van het mbo die examen Nederlands moeten doen. Studenten die studeren aan een hbo of universiteit moeten veel schrijven. Het Nederlands in verslagen, scripties en rapporten moet er goed verzorgd uitzien en daar hoort het correct spellen van de werkwoordsvormen ook bij. Voor wie?  voor studenten mbo/hbo/universiteit  voor wie werkt en problemen heeft met de werkwoordspelling In deze module worden belangrijke grammaticale begrippen als enkelvoud/ meervoud niet apart uitgelegd. Het taalgebruik binnen deze module sluit beter aan bij volwassenen dan bij kinderen en daarom is deze module niet geschikt voor kinderen uit het basisonderwijs. Alleen of onder begeleiding? Deze module kan onder begeleiding worden doorgenomen maar is ook geschikt voor zelfstudie; de antwoorden bij de opdrachten vindt u achterin. Wilt u begeleiding? Maak een afspraak voor drie begeleidingslessen. Stuur een e-mail naar info@taalroute.nl Wat ?  Veel aandacht voor het herkennen van de werkwoordsvormen, want dat is de basis voor een goede werkwoordspelling! Alle regels rond de werkwoordspelling worden duidelijk uitgelegd.  Uitleg over begrippen die heel belangrijk zijn om tot een goede werkwoordspelling te komen. Wat is een persoonsvorm? Wat is een voltooid deelwoord? Wat is het onderwerp van de zin en wat is een bijzin?  Veel opdrachten. Kies zelf: alleen de basisopdrachten of maak zo nodig ook de extra verwerkingsopdrachten. Wilt u deze module bestellen? Vul het contactformulier in op deze site (bij ‘contact’) of stuur een e-mail naar info@taalroute.nl *** Prijs pdf-versie via mail toegestuurd: € 15,00*** gebonden exemplaar: €23,-- Werkt u op een school en overweegt de sectie Nederlands de module aan te schaffen, neemt u dan contact met mij op voor de prijs bij afname van meer dan 25 exemplaren.

Pages Overview