Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Spelling van de Werkwoordsvormen

24 3.2 spelling van het voltooid deelwoord bijvoeglijk gebruikt Spelling voltooid deelwoord bijvoeglijk gebruikt Opdracht 3 Vul het voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord in. 1. De trein is vertraagd. De ………vertraagde………. trein. 2. Het koper is gestolen. Het ………………………………. koper. 3. Het spoor wordt verbreed. Het ………………………………. spoor. 4. De reizigers zijn gearriveerd. De ……………………………….. reizigers. 5. 6. Zie volledige versie 7. . 8. 9. VOLT.DW. ALS BIJVOEGLIJK NAAMW.

Pages Overview