Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Spelling van de Werkwoordsvormen

19 Opdracht 2 Het voltooid deelwoord herkennen Zet een rechthoekje om het voltooid deelwoord en een streep onder de persoonsvorm(en) 1. Bij de fietsenmaker is de band geplakt en wordt het achterwiel weer gemonteerd. 2. Ik heb gehoord, dat John zelf de schuur voor de fietsen verbouwt. 3. Wat die lekke banden steeds veroorzaakt weet ik niet, maar de oorzaak moet wel gevonden worden. 4. Terwijl John de schuur verbouwt, gebruikt zijn zoon de tuin als voetbalveld. 5. Het grasveld, dat zijn moeder altijd verzorgt, is nu compleet omgeploegd. EXTRA 2a Zie voor meer verwerkingsopdrachten de volledige versie. Opdracht 3 Alleen voltooid deelwoorden kunnen beginnen met ge-,be-,her-,ont, er--of ver-.; persoonsvormen beginnen hier nooit mee. Dit is waar / niet waar. Leg ook uit waarom dit waar of niet waar is. …………………………………………………………………………………………………. Kijk de antwoorden na met het antwoordenblad. HET VOLTOOID DEELW. HERKENNEN

Pages Overview