Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Spelling van de Werkwoordsvormen

18 2 HET VOLTOOID DEELWOORD 2. 1 Het voltooid deelwoord herkennen In onderstaande zinnen is het voltooid deelwoord schuingedrukt. 1. Ik heb op YouTube naar muziek geluisterd. 2. volledige versie 3. volledige versie Opdracht 1 In hoofdstuk een heb je geleerd waar je een persoonsvorm aan kunt herkennen In bovenstaande zinnen zijn de schuingedrukte werkwoorden voltooid deelwoorden. Waarom kunnen dit geen persoonsvormen zijn? ……..………………………………………………………………………………………………………………………………. heeft de cursus gevolgd. heeft de cursus gevolgd. Het voltooid deelwoord herkennen volledige versie De student heeft zijn fiets gerepareerd. De studenten hadden hun fietsen gerepareerd. zie volledige versie HET VOLTOOID DEELW. HERKENNEN zie volledige versie

Pages Overview