Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Spelling van de Werkwoordsvormen

16 Spelling persoonsvorm verleden tijd onregelmatige werkwoorden…schrijf wat je hoort Als de stam van het werkwoord in de verleden tijd een andere klinker heeft dan in de tegenwoordige tijd, dan heb je te maken met een onregelmatig werkwoord. ik wij eten jij at jullie aten zij/hij zij Als Nederlands je moedertaal is, dan leveren deze werkwoorden meestal geen problemen op: je schrijft wat je hoort: ik eet, ik at, wij aten. Er is geen regel voor de onregelmatige werkwoorden. Je moet gewoon weten dat het Ik loop-Ik liep en ik vraag-ik vroeg is. Soms kun je een hulpmiddel gebruiken. Veel onregelmatige werkwoorden veranderen in de verleden tijd volgens een bepaald patroon. Zo zie je dat van veel(dus niet alle!) werkwoorden met een ij die ij in de verleden tijd verandert in ee/e. Kijk maar eens naar het overzicht hieronder. hele werkwoord verleden tijd voltooide tijd ij ee snijden ik sneed wij sneden ik heb gesneden kijken ik keek wij keken ik heb gekeken krijgen ik krijg wij kregen ik heb gekregen blijven ik bleef wij bleven ik ben gebleven rijden ik reed wij reden ik ben/heb gereden e o Zie verder de volledige versie ui oo DE PERSOONSVORM SPELLEN

Pages Overview