Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Spelling van de Werkwoordsvormen

14 Wij gebruiken veel Engelse werkwoorden in het Nederlands. Voor deze werkwoorden kun je deze regel vaak ook goed gebruiken. Meer over Engelse werkwoorden op blz.24. uitzondering: werkwoorden met een v of z zoals verhuizen of geloven. opdracht 8 1. De verleden tijd van ik erf is: ik ……………………………….. 2. De verleden tijd van wij verhuizen is: wij……………………… 3. De verleden tijd van ik reis is: ik………………………………… 4. De verleden tijd van hij peinst is: hij……………………………. 5. De verleden tijd van het kleeft is: het…………………………………. Zie volledige versie Zie volledige versie DE PERSOONSVORM SPELLEN

Pages Overview