Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Spelling van de Werkwoordsvormen

12 Bijzondere werkwoorden onregelmatig in de tegenwoordige tijd De werkwoorden hieronder zijn onregelmatig in de tegenwoordige tijd. De verschillende vormen van het werkwoord moet je gewoon uit het hoofd leren. Soms zijn er twee vormen toegestaan. Zie volledige versie DE PERSOONSVORM SPELLEN

Pages Overview