Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Spelling van de Werkwoordsvormen

11 Opdracht 6 Je/jij achter de persoonsvorm Zie volledige versie EXTRA 6a Zie volledige versie Spelling persoonsvorm gebiedende wijs Opdracht 7 persoonsvorm gebiedende wijs 1. Staat de persoonsvorm in de gebiedende wijs in het enkelvoud of in het meervoud? 2. Krijgt de persoonsvorm in de gebiedende wijs een t achter de stam? Maak de persoonsvorm 3. Gaan ……………………. weg! 4. 5. Kijk de antwoorden na met het antwoordenblad. Kijk eens naar onderstaande zinnetjes. Deze zinnen drukken een gebod uit. Deze zinnen staan in de gebiedende wijs. Zie volledige versie DE PERSOONSVORM SPELLEN

Pages Overview