Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

Spelling van de Werkwoordsvormen

10 EXTRA 4a Zie volledige versie voor extra verwerkingsoefeningen Je of jij achter de persoonsvorm opdracht 5 1. Waarom schrijf je geen t achter ‘besteed’ in de zin: Besteed je veel geld aan kleding? ………………………………………………………………………………………………… 2. Zie volledige versie …………………………………………………………………………………………………… 3. Zie volledige versie …………………………………………………………………………………………………… Kijk de antwoorden na met het antwoordenblad. In de volledige versie staat in dit kader informatie over de regel ‘je/jij achter de persoonsvorm. DE PERSOONSVORM SPELLEN

Pages Overview