Wie ben ik?

 

Taalroute is een initiatief van Stans Koning. Ik ben bevoegd docent Nederlands en gecertificeerd docent Nederlands als Tweede Taal(NT2).In de afgelopen twintig jaar heb ik vooral met (jong)volwassenen gewerkt, binnen het NT2-onderwijs en bij het mbo. Tot 2012 werkte ik bij het ROC van Amsterdam.

Het is niet voor iedereen even makkelijk om op het gebied van werk in deze maatschappij een goede plek te vinden. Als Nederlands niet je moedertaal is of als je bepaalde diploma’s mist, dan moet je meestal een andere, langere route volgen om je doelen te bereiken. Het uitbreiden van de taalvaardigheid is een middel om die doelen te kunnen realiseren. Ik verzorg met Taalroute trajecten Nederlands en NT2 en hoop daarmee een talig steuntje in de rug te kunnen zijn. Naast het werk als docent en examinator vind ik het een uitdaging om lesmateriaal te ontwikkelen.

       View Stans Koning's profile on LinkedIn                CRKBO_Docent          geregistreerd in het CRBKO