feb 222012
 

Welkom op de  site van TAALROUTE

Iedereen volgt een eigen taalroute. We hebben allemaal al een of meerdere talen geleerd, maar willen onze taalvaardigheid regelmatig uitbreiden. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met  een specifiek loopbaantraject waarvoor een goede beheersing van het zakelijk Nederlands vereist is. Werknemers uit het buitenland en inburgeraars volgen vaak een cursus Nederlands als Tweede Taal (NT2) om zo (beter) in de Nederlandse maatschappij te kunnen functioneren. Taalroute verzorgt trajecten Nederlands en Nederlands als Tweede Taal (NT2).

Voor  informatie of een gratis proefles kunt u een e-mail sturen naar: info@taalroute.nl  of ga naar ‘contact’ op deze site.